Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Answer the questions (Trả lời những câu hỏi)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 14:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

1. Những chú chuột đang làm gì?

They're practising for Mouse Sports Day.

Họ đang luyện tập cho ngày Hội thao Chuột.

2, Chit sẽ làm gì tại ngày Hội thao Chuột?

He's going to run a hundred metres.

Cậu ấy sẽ chạỵ 100m.

3. Mimi sẽ làm gì tại ngày Hội thao Chuột?

She's going to play badminton.

Cô ấy sẽ chơi cầu lông.

4. Nini sẽ làm gì tại ngày Hội thao Chuột?

She's going to play table tennis.

Cô ây sè chơi bóng bàn.

5. Jack có tham gia vào ngày Hội thao Chuột không?

No, he isn't. He's going to watch.

Không, cậu không tham gia. Cậu ấy sẽ đến xem.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 14:13

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm