Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 18 Bài học đường đời đầu tiên (2)

84168b8d6317f7a87aa727754d9eeab4
Gửi bởi: hoangkyanh0109 18 tháng 7 2017 lúc 13:46 | Được cập nhật: 24 tháng 2 lúc 5:43 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 287 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CHÀO NG TH CÔ ẦVÀ CÁC EM TI CỀ ỌTRÒ CH I: HÁI HOA DÂN CHƠ ỦLu ch i: Có bông hoa khác nhau, ốba bông hoa ch câu bí n, ộbông hoa may n. đc ượ ọs ch cho mình bông hoa và tr ảl câu i, ch bông hoa may ọm nh đc ph quà ni m! ượ ệBÀI ĐNG ĐI ĐU TIÊNỌ ƯỜ Ầ( Tô Hoài )I. Tìm hi chungểII. Đc tìm hi văn nọ ảIII. Tìm hi chi ti văn nể 1. Hình dáng, hành đng, tính cách Mènộ 2. Bài đng đi đu tiên Mènọ ườ Ti 74:ếHo ạđng ộnhómNhóm 1: Hình nh Cho ắhi lên ra sao? Em có nh ậxét gì nhân này?ề ậNhóm 2: Mèn có ếthái gì ộv ếCho t? ắEm nh ậxét gì ềthái ộđó? Nhóm 3: Di bi ếhành đng ộD Mèn ếtrêu ch ịC c? Nh ậxét hành đng đó?ộ4E056D0B6E6820176869106E207205206E681B7811740B20086E20760C793F20 4E056D4422680C6E68200A6E0F44126E201F741075206323430B7811740C6E0A6E67200A053F0FBÀI ĐNG ĐI ĐU TIÊNỌ ƯỜ Ầ( Tô Hoài )I. Tìm hi chungểII. Đc tìm hi văn nọ ảIII. Tìm hi chi ti văn nể 1. Hình dáng, hành đng, tính cách Mènộ 2. Bài đng đi đu tiên Mènọ ườ Ngo Hìnhạ Nh xétậ-Tr tu Mèn, ng gò, dài lêu ườ ầnghêu nh gã nghi thu phi nư ệ-Cánh ng đn gi ngắ ư-Càng bè, râu uụ ẩ-M mũi ng ng ng ngặ ơ-Hôi nh cú mèoư ­> Cho là hình ắnh đi ếMèn: gò, ết, xí, đáng ấth ng. ươTi 74:ế a. Hình nh Cho tả ắb. Thái Mèn Cho tộ Thái độ Nh xétậHành đngộ Nh xétậc. Mèn trêu ch cế -Cách ng hô: Mèn Cho ắlà chú mày” dù tr tu nhauạ ổ-Chê bai Cho t: có mà ch ng cóế khôn-Khi Cho giúp đ: ch răng, xì ếm rõ dài, khinh kh nhộ ­> Mèn coi th ng Cho t, ườ ắkiêu căng, mu ốch ng mình ỏs đng đu ầthiên .ạ-C gi ng véo von:ấ ọ“ Cái Cò, cái c, cái NôngạBa cái cùng béo, lông cái nào. ặV lông cái cho taoặ ốTao u, tao ng, tao xào, tao ăn”ấ ướ­ Sau đó chui vào hangọ ­> Là hành đng ộx c, ngông ượcu ng, ác ý, nói cho ồs ng mi ng mà ướ ệkhông nghĩ ậqu .ả­ quậ :Di bi tâm tr ngễ Nh xétậ­> qu vô cùng nghiêm tr ngậ Cho ch hi nh m, ổtr ng th ng, thoi thóp và ch tọ ươ ế* Di bi tâm tr ng Mèn :ễ ế-Khi ch Cho t: khi p, im thin ằthít”.-Khi Cho tr ng th ng: than th bàng ươ ởhoàng Nào tôi đâu bi ra nông ạn này” Khi Cho thoi thóp: th ng ươ ếCho t, ăn năn, xám i: Tôi m! Tôi ắh m”ố ắ-Đp cho Cho to, đng ng gi ờlâu nghĩ bài đu đi ­> Mèn ếv còn có ẫtình đng ồlo i, bi ếăn năn i.ố ỗIV. ng tổ ếd. Bài đng đi đu tiênọ ườ ầ-Bài tình thân ái, th ng yêu đng lo i.ọ ươ ạ-Bài khiêm trong cu ng: “thói hung hăng, ậb có óc mà không bi nghĩ, mu cũng mang vào ạthân”. 1. Ngh thu tệ ậ-Ngh thu miêu loài sinh đng, chân th cệ ự-Ngôi th nh nhiên, nể ẫ-Ngôn ng chính xác, giàu ch hìnhữ ạ2. dungộ Ghi nh SGK/11)ớV. ng củ ốNh ng nhân trong truy có ệđc đi gì gi ng con ớng i? Hãy li kê đc đi ườ ểđó?4E086E200520260A630A690B206769276E671379206C6910200A630A69130A053FXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM