Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 14 (SGK trang 43)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13:51

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy giải phương trình: 2x2 + 5x + 2 = 0 theo các bước như ví dụ 3 trong bài học.

Hướng dẫn giải

Bài giải

2x2 + 5x + 2 = 0 ⇔ 2x2 + 5x = -2 ⇔ x2 + x = -1

⇔ x2 + 2 . x . + = -1 + ⇔ (x + )2 =

=> x + = => x =

Hoặc x + = => x = -2.Update: 14 tháng 5 2019 lúc 9:59:53

Các câu hỏi cùng bài học