Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 13 (SGK trang 28)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng ?

a) Điểm A nằm trên trục hoành thì có hoành độ bằng 0

b) P là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi hoành độ của P bằng trung bình cộng các hoành độ của A và B

c) Nếu tứ giác ABCD là hình bình thì trung bình cộng các tọa độ tương ứng của A và C bằng trung bình cộng các tọa độ tương ứng của B và D

Hướng dẫn giải

Giải bài 13 trang 28 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 11:22

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm