Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 10 trang 85 SGK Vật lí 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 21 tháng 5 2019 lúc 11:04

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì ?

Hướng dẫn giải

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp :

- Cường độ dòng điện như nhau tại các vị trí khác nhau của dòng điện.

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Update: 21 tháng 5 2019 lúc 11:04

Các câu hỏi cùng bài học