Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 10. Nghị luận trong văn bản tự sự (1)

450681cff3a28c9f1b4c3b301d8dd79f
Gửi bởi: hoangkyanh0109 1 tháng 8 2017 lúc 7:14:50 | Được cập nhật: 15 tháng 4 lúc 19:30:11 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 482 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

I. Tìm yếu tố nghị luận trong văn bản tự sựBài tập: Lão chua chát bảo:- Ông giáo nói phải. Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hoá kiếp cho nó để nó làm kiếp người, may ra nó sung sướng hơn một chút... kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn!...Tôi bùi ngùi nhìn lão, bảo:- Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?- Thế thì không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho thật sướng?”Yếu tố nghị luận trong đoạn trích trên muốn nói lên điều gì?=> ói lên những suy ngẫm sâu sắc, những triết lí về những đau khổ của kiếp người bần cùng? Vai trò của yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự Đọc đoạn văn sau đây và trả lời câu hỏi: Dế Choắt nói với Dế Mèn:-Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh. đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy. (Tô Hoài)Câu văn có yếu tố nghị luận đây là câu nào?Cách thức đưa yếu tố nghị luận đây là gì?=> Đan xen yếu tố nghị luận trong lời nói trực tiếp của nhân vật.Bài tập: Bạn hãy xem một đoạn phim sau Bạn hãy nêu ra vấn đề nghị luận trong đoạn phim trên?Cách đưa yếu tố nghị luận đoạn phim trên là gì?Đc câu chuy BÀN TAY CÔ GIÁOTrong ngày n, cô giáo đã nh ng ọsinh mình tranh đi gì đó mà em bi n. Cô ơmu bi xem nh ng đa tr các vùng ph nghèo nàn này ậth mang ra sao. Tuy nhiên cô nghĩ ng các sinh ọc cô nh ng tranh gà tây hay nh ng chi bàn đy ầth ăn Nh ng cô đã ng tranh bé Douglas, ứtranh bàn tay đc ng nét tr th đn gi n. Nh ng bàn ượ ưtay đó là ai? đu cu hút hình tr ng đó. ượ­ Em nghĩ đó ch là bàn tay Chúa mang th ăn đn cho chúng ta ế– em nói.ộ­ ng nông dân em khác lên ti ng vì ông ta ườ ởnuôi gà tây. Cu cùng khi nh ng sinh khác đang làm bài, cô giáo đn bên bàn ếDouglas và i:­ Đó là bàn tay cô­ th cô­ em th thìỏ ầCô nh ng vào gi gi lao, cô th ng hay tay Douglas, ườ ộđa bé cô đc ít nói. Cô cũng th ng làm th nh ng khác ườ ạnh ng Douglas đi đó có nghĩ n. Có đây là Ơdành cho ng không ph cho nh ng ch mà chúng ta ườ ấnh đc, mà là cho nh ng đi dù nh nhoi, khi ta trao ng ượ ặcho ng khác. ườìnhTìm nh ng câu văn có ngh lu ậtrong câu chuy trênệCó đây là dành cho ọng không ph cho nh ng ch ườ ấmà chúng ta nh đc, mà là cho nh ng ượ ữđi dù nh nhoi, khi ta trao ng cho ặng khác.ườ nghĩa ngh lu trên là gì?ủ ậ­Trong cu ng, chúng ta ph bi yêu ếth ng giúp ng nh là nh ng ươ ườ ững có hoàn nh ng khó khăn .ườ ố­Ph bi nh nh ng ng đã giúp ườ ỡmình dù là nh ỏìnhBạn hãy nêu ra nghĩa của câu truyện- Nghị luận thực chất là các cuộc đối thoại với các nhận xét, phán đoán các lí lẽ, dẫn chứng nhằm thuyết phục người đọc, người nghe phải suy nghĩ về một vấn đề, một tư tưởng, một quan điểm nào đó. Trong đoạn văn nghị luận, người viết ít dùng câu miêu tả, trần thuật mà thường dùng nhiều loại câu khẳng định, phủ định và câu có các cặp quan hệ từ như: không những …mà còn, vì thế…cho nên… Dùng nhiều từ ngữ như: tại sao, thật vậy, tuy thế, trước hết, sau cùng, nói chung, tóm lại... -Yếu tố nghị luận làm cho đoạn văn có lập luận chặt chẽ, sức thuyết phục cao.Các cách đưa yếu tố nghị luận vào văn bản tự sự:-Cho nhân vật suy nghĩ về vấn đề nghị luận đó(độc thoại)-Đưa yếu tố nghị luận vào lời nói trực tiếp của nhân vật -Yếu tố nghị luận được đưa ra trong hàm của câu chuyện