Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. What are the benefits of using computers or mobile phones for leisure activities? What are the harmful things it may bring us?

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 10:02

Lý thuyết

Câu hỏi

(Những lợỉ ích của việc sử dụng máy vi tính và điện thoại di động cho hoạt động thư giãn nghỉ ngơi? Điều có hại mà nó mang đến là gì?)

Hướng dẫn giải

- The beneíìts: search for useful information, play funny games, watch video. 

Harmful things: bad for eyes, be addicted, learn bad things easily. 

Tạm dịch:

- Lợi ích: tìm những thông tin hữu ích, chơi những trò chơi vui nhộn, xem video.

Điều có hại: không tốt cho mắt, bị nghiện, học những điều xấu dễ dàng.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 10:02

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm