Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Vy is giving a quiz about wonders of the world. Read the sentences and guess if they are true (T) or false (F).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 14:02

Lý thuyết

Câu hỏi

(Vy đang đưa ra câu đố về những kỳ quan thế giới. Đọc các câu và đoán nếu chúng đúng thì ghi T (True) hoặc sai thì ghi F (False).)

Hướng dẫn giải

1. T

2. T

3. F

4. T

5. T

6. T

Tạm dịch

1. Núi Everest là núi cao nhất trên thế giới.

2. Hồ Ba Bể là hồ lớn nhất Việt Nam.

3. Thác Niagara là ngọn thác cao nhất thế giới. 

4. Bãi biển Trà cổ là bãi biển dài nhất Việt Nam. 

5. Amazon là dòng sông rộng nhất trên thế giới. 

6. Sahara là sa mạc nóng nhất trên thế giới. 

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 14:02

Các câu hỏi cùng bài học