Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1 (SGK trang 91)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong hệ tọa độ Oxyz, cho 4 điểm \(A\left(1;0;0\right);B\left(0;1;0\right);C\left(0;0;1\right);D\left(-2;1;-1\right)\) :

a) Chứng minh A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện 

b) Tìm góc giữa hai đường thẳng AB và CD

c) Tính độ dài đường cao của hình chóp A.BCD

Hướng dẫn giải

Giải bài 1 trang 91 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học