Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1 (Sgk tập 2 - trang 58)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15:36

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau :

a) AB = 5cm và CD = 15cm

b) EF = 48cm và GH = 16dm

c) PQ = 1,2m và MN = 24cm

 

Hướng dẫn giải

Giải bài 1 trang 58 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57:22

Các câu hỏi cùng bài học