Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Read the passage about the game 'Blind man's bluff'.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 17 tháng 5 2019 lúc 14:28

Lý thuyết

Câu hỏi

(Đọc đoạn văn vễ trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.)

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Bạn cần: một dây bịt mắt, không gian mở, 5 người chơi hoặc hơn.

Luật chơi

1. Đứng trong vòng tròn, chọn một người là người tìm kiếm. Người đó bị bịt mắt (hoặc nhắm mắt) và đứng ở giữa.

2. Anh ấy / cô ấy cố gắng và chạm vào người khác. Những người khác nên cố gắng lại gần người tìm mà không bị bắt.

3. Khi người tìm bắt được một người chơi khác, anh ấy / cô ấy cố gắng đoán là ai bằng cách chạm vào mặt và tóc của người chơi. Nếu người tìm không đoán được, những người chơi khác có thể đưa ra gợi ý.

4. Khi người tìm đoán được tên người chơi, người đó trở thành người tìm.

Update: 17 tháng 5 2019 lúc 14:28

Các câu hỏi cùng bài học