Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Match the first halves of the sentences (A) with the second halves (B).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 16:04

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nối nửa phần đầu của câu với nửa phần sau của câu.)

Hướng dẫn giải

1 - e

2 - d

3 - a

4 - g

5 - b

6 - c

7 - f

Tạm dịch:

1. Mặc dù họ không phải đạo Thiên Chúa, nhưng gia đình đó vẫn có phong tục tặng quà vào lễ Giáng sinh.

2. Phong tục ở quốc gia đó cho phục nữ kết hôn mặc đồ trắng.

3. Theo truyền thông, người đầu tiên bước vào nhà bạn vào năm mới nên là một người đàn ông.

4. Có một truyền thông ở trường chúng ta là con gái nên mặc áo dài vào ngày đầu tiên đến trường.

5. Họ phá vỡ truyền thồng bằng việc làm bánh xốp cho Lễ hội Trung thu thay vì bánh Trung thu.

6. Nhiều người trẻ tuổi không theo truyền thống sống với ba mẹ.

7. Trong gia đình tôi có một phong tục là tập thể dục buổi sáng lúc 5 giờ.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 16:04

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm