Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen anh repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:15

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

a)  What do you do on Fridays, Nam?

I go to school in the morning.

b)  How about in the afternoon?

I help my parents at home.

c)  What do you do on Saturdays?

I visit my grandparents in the morning.

d)  And in the afternoon?

I play football.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Bạn làm gì vào những ngày thứ Sáu vậy Nam? Tôi đi học vào buổi sáng.

b) Còn vào buổi chiều thì sao? Tôi phụ giúp bố mẹ tôi ở nhà.

c) Bạn làm gì vào những ngày thứ Bảy? Tôi thăm ông bà tôi vào buổi sáng.

d) Còn buổi chiều thì sao?Tôi chơi bóng đá.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:15

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm