Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen anh repeat.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 8 tháng 5 2019 lúc 11:33

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) What are you doing, Mai? Bạn đang làm gì vậy Mai?
I'm decorating my house. It's Tet soon.
Mình đang trang hoàng nhà mình. Tết sắp đến rồi.
b) What do you do at Tet? Bạn làm gì vào ngày Tết?
I wear nice clothes. Mình mặc quần áo đẹp.
c) What else? Còn gì nữa không?
I eat a lot of banh chung. Mình ăn nhiều bánh chưng.
d) I get lucky money from my parents.
Mình nhận tiền lì xì từ ba mẹ mình.
Oh, I like Tet! Ồ, mình thích Tết!

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 11:33

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm