Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen and repeat.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:37

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

 

Hướng dẫn giải

Nhìn, nghe và đọc lại.

a)  Good morning, class. Chào buổi sáng cả lớp.

Good morning, Miss Hien. Chúng em chào buổi sáng cô Hiền ạ.

b)  How are you? Các em có khỏe không?

We're fine, thank you. Chúng em khỏe, cảm ơn cô.

c)  What is the date today, Nam? Hôm nay là ngày may vậy Nam?

d)  It's the first of October. Hôm nay là ngày 1 tháng Mười ạ.

e)  No, it isn't! It's the second of October.

Không, không phải Hôm nay là ngày 2 tháng Mười ạ.

Oh, sorry! ồ, xin lỗi!

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:37

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm