Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 14:27

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

a)   Tony, get up! Breakfast's ready

Tony, dậy nào con! Bữa sáng đã sẵn sàng.

Sorry, I can't have breafast, Mum.

Xin lỗi, con không thể ăn sáng mẹ à.

b)   Why not? What's the matter with you?

Tại sao không? Con có vấn đề gì à?

I don't feel well. I have a headache.

Con cảm thấy không khỏe. Con bị đau đâu.

c)  Oh, you have a fever, too.

ô, con cùng bị sốt nữa

Yes, Mum. I feel very hot

Dạ mẹ. Con cảm thấy rất nóng.

d)   What's the matter with Tony?

Có vấn đề gì với Tony vậy em?

He has a fever. I'll take him to the doctor after breakfast.

Con bi sốt. Em sẽ dẫn con đi bác sĩ sau bữa ăn sáng.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 14:27

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm