Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 9:34

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe: 

a)  Hi, Long! How was your trip home?

Hi, Mai. It was good, thanks.

b)  Do you have school today, Mai?

Yes, I do.

c)  How many lessons do you have today?

I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE.

d)   How about you? Do you have school today?

Not today, but tomorrow. I'm still on holiday!

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Chào Long! Chuyến về nhà của bạn thế nào rồi?

Chào Mai. Nó tốt, cảm ơn.

b) Bạn có học hôm nay không Mai? Vâng, có

c) Bạn có bao nhiêu bài học hôm nay? Tôi có bốn: Toán, Tiếng Việt Âm nhạc và Thể dục.

d) Còn bạn thì sao? Hôm này bạn có học không?

Hôm nay không, nhưng ngày mai thì có, Mình vẫn còn trong ngày nghỉ!

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 9:34

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm