Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 15:35

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

a)  Where's Peter?

Peter ở đâu?

He's in the room.

Cậu ấy ở trong phòng ạ.

b)  What's he doing there?

Cậu ta đang làm gì ở đó?

He's doing his homework.

Cậu ấy đang làm bài tập về nhà của cậu ấy.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 15:35

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm