Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 9:38

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Mở CD (nội dung ghi âm kèm theo sách) lên nghe và lặp lại việc nghe vài lần. Sau khi đã nghe qua vài lần, lần này mở lại đoạn ghi âm và đọc theo. Tốt nhất các em nên thực hành nói những câu trong phaafn này với bạn của mình. Các em cần lưu ý:
• “Hello/Hi” dùng để chào hỏi một cách không trang trọng, dùng trong những tình huống thân mật.
• “Good morning/Good afternoon/Good evening” dùng để chào hỏi một cách trang trọng.
a) Good morning, class.
Good morning, Miss Hien. 
b) Nice to see again. 
c) How are you, Mai? 
I'm very well, thank you. And you?
I'm very well, too. 
d) Good morning, Miss Hien. Sorry, I'm late!
Yes, come in.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Chào buổi sáng cả lớp.

Chúng em chào buổi sáng cô Hiền ạ.

b) Rất vui được gặp lại các em.

c) Em khỏe không Mai?

Em rất khỏe, câm ơn cô. Còn cô thì sao ạ?

Cô cũng rất khỏe.

d) Em chào buổi sáng cô Hiền ạ. Xin lỗi, em đến trễ!

Được rồi, em vào đi.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:34

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm