Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen and repeat.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 13:54

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

Nhìn, nghe và đọc lại.

Mở CD (nội dung ghi âm kèm theo sách) lên nghe và lặp lại việc nghe vài lần. Sau khi đã nghe qua vài lần, lần này mở lại đoạn ghi âm và đọc theo. Tốt nhất các em nên thực hành nói những câu trong phần này với bạn của mình. Ở phần này, các em nên xem kỹ phân số đếm để trả lời về giờ giấc. Khi trả lời về giờ trong tiếng Anh, có hai cách sau đây. Ví dụ khi trả lời là 8 giờ:
• Eight o’clock là cách trả lời phổ biến trong tiếng Anh của người Anh (British English).
8a.m./p.m. (Eight) là cách trả lời phổ biến trong tiếng Anh của người Mỹ (American English).
a) It's time to get up, Phongề Đêh giờ dậy rồi Phong.
b) What time is it, Mum? Mấy giờ rồi vậy mẹ?
It's seven o'clock. Bây giờ rồi.
c) Today's Sunday and I don't have go to school.
Hôm nay là Chủ nhật và con không phải đi học.
d) But it's time for breakfast. Nhưng đến giờ ăn sáng rồi.
Oh, yes, Mum. ô, vâng ạ.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 13:54

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm