Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look at the different costumes of some ethnic groups. Which costume do you like best? Why?

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 15:25

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nhìn vào những trang phục khác nhau của vài nhóm dân tộc. Trang phục nào bạn thích nhất? Tại sao?)

Tạm dịch:

Trang phục người Khơ Me.

Trang phục người Mường

Trang phục người Ê Đê

Trang phục người H’mong

Trang phục người Tày

Trang phục người Hoa

 Trang phục người Pu Péo

 Trang phục người Hơ Rê

Trang phục người Ba Na

Trang phục người Pà Thẻn

Hướng dẫn giải

I like the costume of the Pathen most. They are so colorful and elaborate. They have costumes including: the short blouse, long skirt, scarves, hood.

Tạm dịch:

Tôi thích nhất là trang phục của người Pà Then. Chúng rất đầy màu sắc và công phu. Họ có trang phục bao gồm: áo, váy, khăn và nón đội.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 15:25

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm