Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:30

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

g     gym    The gym is old.

L      Look   Look at the school.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Phòng tập thể dục thì cũ.

Nhìn vào trường.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:30

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm