Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:02:24

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

c   come May I come in?

d   down May I sit down?

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Tôi có thể vào được không?

Tôi có thể ngồi xuống được không?

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:02:24

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm