Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 14:35

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

 

 

Hướng dẫn giải

o dog Where is your dog?

o  parrot My parrot is in the garden.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 14:35

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm