Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 17:15

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

br brother                         That's my brother,

gr grandmother               My grandmother's fifty-five years old.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 17:15

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm