Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Listen and repeat ( Nghe và đọc lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 9:36

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

'crocodile I want to see 'crocodiles.
Tôi muốn xem những con cá sấu.
'elephant 'Elephants are enormous.
Những con voi thì to lớn.
'wonderful The weather's ‘wonderful.
Thời tiết đẹp.
'beautiful Some zoo animals are 'beautiful.
Một vài động vật ở sở thú thì đẹp.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 9:36

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm