Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Listen and repeat (Nghe và đọc lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 8 tháng 5 2019 lúc 15:57

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

book I want to buy a book.

Tôi muốn mua một quyển sách.

bookshop Let's go to the bookshop.

Chúng ta hãy đi đến cửa hàng sách.

bakery The bread in this bakery is delicious.

Bánh mì trong tiệm bánh này rất ngon.

supermarket Let's go to the supermarket.

Chúng ta hãy đi siêu thị.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 15:57

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm