Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 11:42

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

            Japan                   I'm from Japan.

V          Vietnamese            I'm Vietnamese.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Tôi đến từ Nhật Bản.

Tôi là người Việt Nam.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 11:42

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm