Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Listen and read (Nghe và đọc.)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 9:24

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Tạm dịch:

Dương: Mình đã gọi cho bạn lúc 9 giờ tối qua, nhưng không có trả lời.

Nick: Ồ, mình lúc đó đang tìm trên Internet về những truyền thuyết cho dự án của mình.

Dương: Bạn đã tìm được cái bạn thích chưa?

Nick: Thật ra chưa. Bạn có đề nghị gì không?

Dương: Chúng mình có nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một cái nổi tiếng là truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ.

 Nick: Ồ tuyệt phải không? Nó nói về gì?

Dương: À, nó nói về nguồn gốc của người Việt Nam.

Nick: Ai là nhân vật chính?

Dương: Lạc Long Quân - vua rồng của biển cả, Âu Cơ - một nàng tiên và con trai của họ.

Nick: Và câu chuyện là gì?

Dương: Để mình xem... Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ. Cô ấy sinh ra một cái túi với 100 cái trứng mà ở ra 100 bé trai.

Nick: Một 100 bé trai à? Nhiều thế.

Dương: Và vài năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển nên dắt 50 người con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 người con khác lên núi. Những đứa con đó là tổ tiên của người Việt Nam.

Nick: Thật là một truyền thuyết hay! Mình nghĩ mình đã tìm được chủ đề cho dự án của mình!

a. Read the conversation again and choose the correct answers.

(Đọc bài đàm thoại lần nữa và chọn câu trả lời đúng)

b. Match the words to their meanings.

(Nối từ với nghĩa)

c. Find the information in the conversation to complete the table.

(Tìm thông tin trong bài đàm thoại để hoàn thành bảng.)

d. What does this sentences from the conversation express?

Do you know what kind of sentence it is?

(Câu này trong bài đàm thoại thể hiện điểu gì?

Bạn có biết loại câu đó không?)

Nick: What an interesting legend it is!

Hướng dẫn giải

a,

1. B

2. C

3. B

4. C

5. A

Tạm dịch:

1. Dương làm gì lúc 9 giờ tối qua?

B. Cậu ấy đang gọi cho Nick.

2. Nick làm gì vào 9 giờ tối qua?

C. Cậu ấy đang tìm thông tin trên web.

3. Dương đề nghị Nick truyền thuyết nào?

B. Một truyền thuyết về nguồn gốc người Việt Nam.

4. Ai là Lạc Long Quân?

C. Vua rồng của biển cả.

5. Âu Cơ dẫn một nửa con trai đi đâu?

A. Lên núi

b,

1 - c

2 - d

3 - a

4 - b

Tạm dịch:

1. tên của câu truyện

2. thể loại truyện

3. người mà câu truyện nói về

4. nội dung câu chuyện

c,

d,

Đó là câu cảm thán.

Tạm dịch:

Thật là một truyền thuyết thú vị!

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 9:24

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm