Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Do you know what a child helpline is?

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 31 tháng 5 2019 lúc 16:07

Lý thuyết

Câu hỏi

a.(Bạn có biết đường dây trợ giúp trẻ em không? )

b. Now read the articles 

(Bây giờ cùng đọc bài báo sau. )

 

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Magic Number

Magic Number 18001567 là dịch vụ miễn phí 24 giờ để tư vấn và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam. Đường dây trợ giúp đã được chính phủ thành lập năm 2004 với sự hỗ trợ của Tổ chức Viện trợ Việt Nam, một tổ chức phát triển trẻ em quốc tế.
Đến năm 2014, đường dây trợ giúp đã nhận được hơn 1,5 triệu cuộc gọi từ trẻ em và người lớn trên toàn quốc. Sáu mươi chín phần trăm các cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết những người gọi trẻ là ở các nhóm 11-14 tuổi và 15-18 tuổi. Các cuộc gọi hầu hết là các câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn, và sức khoẻ thể chất và tinh thần. Hơn nữa, gần 3.000 trường hợp trẻ em mất tích hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ em bị bạo lực, buôn bán hoặc lạm dụng tình dục đã nhận được hỗ trợ khẩn cấp. Đường dây trợ giúp thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của nó bằng cách liên quan đến trẻ em như những người truyền đạt và ra quyết định.
Là một thành viên của Tổ chức Hỗ trợ Trẻ em, Mục tiêu của Magic Number nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển về thể chất và tinh thần. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc cố vấn, hoặc biết ai đó đang làm, chỉ cần quay số 18001567!
(Sự kiện, số liệu và hình ảnh trong văn bản này do Tổ chức Viện trợ Việt Nam cung cấp)

Update: 31 tháng 5 2019 lúc 16:07

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm