Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

50 DE KIEM TRA 1 TIET LICH SU 12 CO DAP AN TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG 2

7df177e1c32893a6a0ae56c48a18f350
Gửi bởi: Nguyễn Thúy Hòa 5 tháng 3 2016 lúc 20:02 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 7:44 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 312 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT THANH KIỂM TIẾT LỊCH TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG 2010 2011 Thời gian phút (không thời gian giao TIÊU KIỂM Nhằm kiểm năng tiếp kiến thức phần lịch giới hiện (1919- 1945) chương trình. Đánh trình giảng giáo viên, điều chỉnh phương pháp, hình thức thấy thiết kiến thức hoµn c¶nh lÞch nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng nghÞ Ianta (2/1945) ®éng nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng nghÞ Ianta (2/1945) Tình hình kinh nước 1945 1973 phát triển vậy? Những thành tiêu biểu động cuộc cách mạng khoa công nghệ năng luyện năng trình viết bài, năng dụng kiến thức phân tích, đánh kiện. tưởng, thái tình cảm: kiểm tra, đánh thái tình sinh kiện, nhân lịch HÌNH THỨC KIỂM luận III.THIẾT TRẬN Nhận biết Thông hiểu dụng Cộng hình thành trật giới chiến tranh giới hoµn c¶nh lÞch nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng nghÞ Ianta (2/1945) ®éng nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng nghÞ Ianta (2/1945) điểm điểm điểm điểm Nhật Tình hình kinh nước 1945 1973 phát triển điểm điểm điểm điểm Cuộc cách mạng KH-CN Những thành tiêu biểu cuộc cách mạng khoa công nghệ động cuộc cách mạng khoa công nghệ điểm :1/2 điểm điểm điểm Tổng Tổng điểm :2/3 3/7+1/2 điểm :1/5 điểm +1/2 điểm điểm %IV. BIÊN SOẠN KIỂM (2.5đ). hoµn c¶nh lÞch nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng nghÞ Ianta (2/1945) (3.5 Tình hình kinh nước 1945 1973 phát triển vậy? Những thành tiêu biểu động cuộc cách mạng khoa công nghệ HƯỚNG CHẤM BIỂU ĐIỂM DUNG ĐIỂM hoµn c¶nh lÞch nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng 3.5đ Hoàn cảnh lịch 1945,vấn quan trọng bách được Nhanh chóng đánh phát xít. chức giới chiến tranh.. Phân chia thành chiến thắng. Trong cảnh ngày 11-2-1945, lãnh nước (Ru-dơ-ven), (Sớc- sin), Liên (Xtalin) nghị quốc I-an-ta dung nghị Tiêu diệt nghĩa phát nghĩa quân phiệt Nhật. Liên tham chiến chống Nhật Thành chức Liên Hiệp Quốc Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân phát phân chia phạm hưởng cường quốc thắng trận châu 3.T¸c ®éng: Những quyết định nghị I-an-ta cùng những thỏa thuận cường quốc thành khuôn trật giới mới: "Trật I-an-ta\". Tình hình kinh nước 1945 1973 3.5đ kinh Chiến tranh giới hai, kinh phát triển mạnh Biểu hiện: lượng công nghiệp chiếm 56,5% lượng công nghiệp giới lượng nông nghiệp 1949 bằng lượng Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật cộng (1949). trên trên biển vàng giới.. trung kinh chính nhất giới. Nguyên nhân Lãnh rộng lớn, nguyên phong phú, nguồn nhân dào, trình thuật cao, năng động, sáng tạo. dụng chiến tranh giàu, dụng thành công thành khoa thuật hiện xuất. trung xuất chính sách biện pháp điều tiết nước. 1..5 Những thành tiêu biểu động cuộc cách mạng 3.0đ Lĩnh khoa Tháng 3/1997, Đôli Tháng 4/2003, giải được gien người. Lĩnh công nghệ nguồn năng lượng mới.Vật liệu xuất những công tính, động, thống động. Công nghệ sinh bước thường trong công nghệ truyền, Phát minh những phương tiện thông liên giao thông siêu nhanh. Chinh phục người Trăng. động Tích Tăng năng suất động. Nâng không ngừng sống, chất lượng cuộc sống người. Phải thay chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng giáo dục. 1,0+ kinh giáo giao quốc ngày càng cao. động, giao thông., diệt., nhiễm trường.,Bệnh tật. GD&ĐT THANH KIỂM TIẾT LỊCH TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG 2010 2011 Thời gian phút (không thời gian giao TIÊU KIỂM Nhằm kiểm năng tiếp kiến thức phần lịch giới hiện (1919- 1945) theo trong phân phối chương trình Giáo Đánh trình giảng giáo viên, điều chỉnh phương pháp, hình thức thấy thiết kiến thức giai đoạn phát triển cách mạng 1945 1975. nghĩa kiện 2/12/ 1975 Phân tích những nguyên nhân chính nghĩa Liên nước Đông đời, nguyên hoạt động Liên qupóc năng luyện năng trình viết bài, năng dụng kiến thức phân tích, đánh kiện. tưởng, thái tình cảm: kiểm tra, đánh thái tình sinh kiện, nhân lịch HÌNH THỨC KIỂM luận III..THIẾT TRẬN Nhận biết Thông hiểu dụng Cộng nước Phi, tinh 1945- 2000) Trình phát triển chính cách mạng 1945 1975 nghĩa kiện ngày 2/12/1975 điểm điểm điểm điểm Nhật định nguyên nhân quan trọng nhất Phân tích những nguyên nhân chính nghĩa Liên nước Đông điểm điểm điểm điểm Cuộc cách mạng KH-CN Nguyên hoạt động, Liên qupóc Liên qupóc điểm :2/3 điểm điểm điểm Tổng :2/3 :1/3 +1/3 +1/3 3Tổng điểm điểm điểm điểm điểm BIÊN SOẠN KIỂM (3.0 trình giai đoạn phát triển cách mạng 1945 1975. nghĩa kiện 2/12/ 1975 (3,5đ) Trình phân những nguyên nhân chính nghĩa Liên nước Đông (3.5) nguyên hoạt động Liên quóc HƯỚNG CHẤM BIỂU ĐIỂM DUNG ĐIỂM trình giai đoạn phát triển cách mạng 1945 1975. Tháng8 /1945 Nhật hàng động minh, Nhân giành chính quyền, chính quốc tiuyên lập( 12/10/1945) Tháng 1946 Pháp lược Lào, Nhân tiến hành kháng chiến chống pháp. 7/1945) công nhận quyền toàn lãnh 1954 dưới lãnh đảng NDCM nhân tiến hành kháng chiến chống 21/2/1973 Hiệp định Viêng Chăn kết. việc bình 1975 nhân giành chính quyền. 2/12/1975 nước CHDCND Phân tích những nguyên nhân chính 3,5đ Thời gian 1989 1991 đường lãnh mang tính quan, cùng trung quan liêu xuất sống nhân không được thiện Thêm thiếu công bằng tăng trong nhân dân. Không bước phát triển Khoa thuật, tình trạng trệ, khủng4 hoảng kinh hội. tiến hành phạm phải nhiều trên khủng hoảng thêm trầm trọng. chống trong giặc ngoài Trong nguyên nhân chính đường lãnh mang tính quan, cùng trung quan liêu xuất sống nhân không được thiện hình dựng chưa đúng, chưa thực khoa học, không phải nghĩa nước đang trên đường CNXH hiện nay, trong Việt nguyên hoạt động Liên qupóc Nguyên Bình đẳng quyền giữa quốc quyền quyê4ts trọng toàn lãnh chính nước Không thiệp công việc nước Giải quyết tranh chấp quốc bằng biện pháp bình Chung sống bình nhất giữa nước Liên Anh, Phấp Trung Quốc được bình ninh giới chiến tranh 0.5- phát triển được quan nghị giữa tiến hành quốc giữa nước trên trọng quyền bình đẳng quyền quyết GD&ĐT THANH KIỂM TIẾT LỊCH TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG 2010 2011 Thời gian phút (không thời gian giao TIÊU KIỂM Nhằm kiểm năng tiếp kiến thức phần lịch giới hiện (1919- 1945) Theo trong phân phối chương trình Giáo tạo- Đánh trình giảng giáo viên, điều chỉnh phương pháp, hình thức thấy thiết kiến thức giai đoạn phát triển cách mạng 1945 1975. nghĩa kiện 2/12/ 1975 Trình những thành kinh Nhật 1952 1973 Thần Nhật Nguyên nhân phát triển thần kinh Nhật khái niệm toàn Biểu hiện chính toàn Toàn Việt năng luyện năng trình viết bài, năng dụng kiến thức phân tích, đánh kiện. tưởng, thái tình cảm: kiểm tra, đánh thái tình sinh kiện, nhân lịch HÌNH THỨC KIỂM luận 3.THIẾT TRẬN Nhận biết Thông hiểu dụng Cộng nước Phi, La-tinh 1945-2000) phát triển chức ASEAN. Giải thích phát triển chức ASEAN “ASEAN thành “ASEAN 10”. điểm :4/7 điểm :3/7 điểm điểm Nhật Trình Nguyên nhân phát triển thần kinh Nhật Giải thích nguyên nhân quan trọng nhất điểm điểm điểm điểm Cuộc cách mạng KH-CN khái niệm toàn Biểu hiện chính toàn Toàn Việt điểm :2/3 điểm điểm điểm Tổng câu: câu: câu: +1/3 3Tổng điểm điểm điểm điểm điểm BIÊN SOẠN KIỂM (3.5 trình giai đoạn phát triển cách mạng 1945 1975. nghĩa kiện 2/12/ 1975 (3.5 giai đoạn 1952 -1973 thời kinh Nhật phát triển thần Giải thích phát triển thần (3.0 Toàn những biểu hiện toàn Việt HƯỚNG CHẤM BIỂU ĐIỂM DUNG ĐIỂM biết đời, tiêu trình phát triển 3.5đ giành được lập, nhiều nước Đông nhận thức thiết phải cùng nhau phát triển nước hưởng ngoài Ngày 1967, Hiệp quốc Đông được thành Băng (Thái Lan) tham nước tiêu "Tuyên Băng Cốc" 1967) định tiêu ASEAN tiến hành kinh giữa nước thành viên trên tinh thần bình định vực. "ASEAN 6" phát triển thành "ASEAN 10" "vấn Cam-pu-chia" được giải quyết, tình hình Đông được thiện rệt. thành viên Hiệp hội.Lần lượt nước nhập ASEAN Việt 1995, Mi-an-ma 1997, Cam-pu-chia 1999. nước thành viên, ASEAN thành chức ngày càng những kinh (AFTA, 1992) ninh .... giai đoạn 1952 -1973 thời kinh 3.5đ chiến tranh giới Nhật trung phát triển kinh những thành lớn, được giới đánh “thần 1952 1973 phát triển kinh liên 1960-1969 10,8%) những Nhật thành trong trung kinh chính Nhật trọng GD&KHKT Nhật phát minh nước ngoài Nguyên nhân quản hiệu nước….Các công nhìn xa.... dung KHKT..... dụng ngoài. quốc phòng thấp Toàn những biểu Toàn trình tăng mạnh những liên những hưởng động nhau, thuộc nhau, giữa giữa quốc ,các trên giới Biểu hiện phát triển nhanh chóng quan thương quốc tế.... phát triển động công xuyên quốc nhập nhất công thành những đoàn lớn.... chức liên kinh thương mại, chức quốc 0,5- Việt Tiếp những thành khoa công nghệ, tăng cường giao kinh ....... GD&ĐT THANH KIỂM TIẾT LỊCH TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG 2010 2011 Thời gian phút (không thời gian giao TIÊU KIỂM Nhằm kiểm năng tiếp kiến thức phần lịch giới hiện (1945 nay) Theo trong phân phối chương trình Giáo tạo.- Đánh trình giảng giáo viên, điều chỉnh phương pháp, hình thức thấy thiết kiến thức trình được Trình ngắn giai đoạn phát triển cách mạng Căm-pu-chia 1945 nay. Kinh chiến tranh giới 1973 phát triển nào? nước thành nước giàu mạnh nhất giới Chiến tranh giới Biết được những thành cách mạng khoa thuật tính điện liệu “cách mạng xanh” chinh phục trụ...tác động tích tiêu năng luyện năng trình viết bài, năng dụng kiến thức phân tích, đánh kiện. tưởng, thái tình cảm: kiểm tra, đánh thái tình sinh kiện, nhân lịch II.HÌNH THỨC KIỂM KIỂM TRA: luận III. THIẾT TRẬN Nhận biết Thông hiểu dụng Cộng nước Đông Trình ngắn giai đoạn phát triển cách mạng Căm-pu-chia 1945 điểm câu: điểm: câu: điểm: Nhật Bản, (1945-2000) phát triển kinh khoa thuật Chính sách nội, ngoại chiến tranh. nước thành nước giàu mạnh nhất giới Chiến tranh giới điểm câu: điểm: câu: điểm: câu: điểm: Cách mạng khoa công nghệ Trình những thành cách mạng khoa thuật nghĩa cách mạng khoa –công nghệ: động tích tiêu cách mạng khoa –công nghệ: điểm câu: điểm: câu: điểm: câu: điểm: câu: điểm: Tổng Tổng điểm câu: +2/3+1/2 điểm: câu: điểm: câu:1/3+1/4 điểm: câu: điểm 100% BIÊN SOẠN KIỂM (4đ) Trình ngắn giai đoạn phát triển cách mạng Căm-pu-chia 1945 Kinh chiến tranh giới 1973 phát triển nào? (3đ) Cuộc cách mạng khoa công nghệ những thành diệu nào? phân tích những động sống người.? HƯỚNG CHẤM, BIỂU ĐIỂM DUNG ĐIỂM Tr×nh ng¾n giai ®o¹n ph¸t triÓn Campuchia 4.0đ 1945 1954: Kháng chiến chống Pháp -10-1945, Pháp lược Campuchia. nhân Campuchia tiến hành kháng chiến chống Pháp. 9-11-1953, động ngoại giao Xihanuc, Pháp Hiệp "trao Campuchia" nhưng chiếm đóng. 7-1954, Pháp Hiệp định Giơnevơ công nhận lập, quyền toàn lãnh Campuchia. 1954: Chính Xihanuc thực hiện đường bình, trung lập.18-3-1970, chính Xihanuc. nhân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống 17-4-1975, Phnôm Pênh được giải phóng, thúc thắng cuộc chống 1975 1979: chiến chống Khơ-me đoàn Khơ-me Pôn-Pốt phản cách mạng, hành chính sách diệt chủng chiến tranh biên giới Việt Nam.. 7-1-1979, Phnôm Pênh được giải phóng, Campuchia bước thời 1979 nay: 1979-1989: chiến tiếp diễn thập niên.. 23-10-1991, Hiệp định bình Campuchia được kết. 9-1993, tiến hành tổng tuyển thành Vương quốc Campuchia Xihanuc quốc vương. 10-2004 Xhanuc thoái hoàng Xi-ha-mô-ni Kinh chiến tranh giới 1973 3.0đ phát triển kinh chiến tranh giới nay: Trong những 1945 1950, chiếm lượng công nghiệp giới (56,4%), lượng vàng giới. Nguyên nhân kinh phát triển nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân dào, trình thuật cao. chiến trường, không Chiến tranh giới phá, nước được phát triển kinh giàu nước tham chiến. dụng những tiến khoa thuật trong xuất điều chỉnh kinh Kinh trung xuất cao. điều tiết nước. Cuộc cách mạng khoa công nghệ 3.0đ Những thành nghiên thành công phương pháp sinh tính, giải gien người,… thực hiện thành công cuộc Cách mạng xanh... xuất được những công xuất mới, nguồn năng lượng liệu 1.0pôlime… những tiến trong giao thông thông liên lạc, thành chinh phục trụ…. động: Tích Nâng năng xuất động, nâng sống chất lượng sống người.Tạo thay chất lượng nguồn nhân được nâng cao. Hình thành trường giới toàn cầu. Cách mạng khoa công nghệ cũng những tiêu cực: tình trạng nhiễm trường, hiện tượng trái nóng lên, bệnh dịch xuất hiện nguy hiểm, loại diệt lớn... GD&ĐT THANH KIỂM TIẾT LỊCH TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG 2010 2011 Thời gian phút (không thời gian giao TIÊU KIỂM Nhằm kiểm năng tiếp kiến thức phần lịch giới hiện (1945 nay) Theo trong phân phối chương trình Giáo tạo.- Đánh trình giảng giáo viên, điều chỉnh phương pháp, hình thức thấy thiết kiến thức thành nước CHND Trung nghĩa nước cộng nhân Trung Cuộc tranh giành chiến tranh giới Trình đời, đích, trò, nghĩa những đồng tương kinh (SEV) Cuộc tranh giành chiến tranh giới năng luyện năng trình viết bài, năng dụng kiến thức phân tích, đánh kiện. tưởng, thái tình cảm: kiểm tra, đánh thái tình sinh kiện, nhân lịch HÌNH THỨC KIỂM KIỂM TRA: luận III. THIẾT TRẬN Nhận biết Thông hiểu dụng Cộng nước Dông 1945-2000) thành nước CHND Trung nghĩa nước cộng nhân Trung điểm :1/2 điểm: :1/2 điểm điểm: nước Đông Cuộc tranh giành chiến tranh giới Phân tích nghĩa Cuộc tranh giành điểm câu: điểm: câu: điểm: điểm: Nhật Bản, (1945-2000) Trình đời, đích, đồng tương kinh (SEV) nghĩa đồng tương kinh (SEV) đồng tương kinh (SEV)Số điểm điểm điểm điểm điểm: Tổng Tổng điểm câu: 1/2+5/7+1/3 điểm: câu: 1/2+1/3 điểm:2,5 câu:1/3 điểm: câu: điểm 100% BIÊN SOẠN KIỂM (3.0 thành nước cộng nhân Trung nghĩa nước cộng nhân Trung 2:(3.5đ) Cuộc tranh giành chiến tranh giới diễn nào? (3.5đ) Trình đời, đích, trò, nghĩa những đồng tương kinh (SEV) HƯỚNG CHẤM, BIỂU ĐIỂM DUNG ĐIỂM thành nước CHND Trung nghĩa nước 3.0đ thành chiến tranh chống Nhật thúc, diễn cuộc chiến giữa Đảng Quốc Đảng Cộng (1946 1949). Cuối 1949, chiến thúc, thắng thuộc Đảng Cộng sản. Ngày 1/10/1949, nước CHND Trung được thành lập, đứng tịch Trạch Dông. nghĩa nước CHND Trung đánh thắng cách mạng Trung Quốc, Chấm thống quốc, phong kiến, Trung Quốc tiến CNXH. tăng cường lượng thống XHCN giới, hưởng phong trào giải phóng trên giới. Cuộc tranh giành chiến tranh giới 3.5đ Chiến tranh giới hai,cuộc tranh chống thực Anh, nhân phát triển mạnh Tiêu biểu cuộc khởi nghĩa thủy binh Bombay 1946) hưởng công nhân, sinh, sinh viên công, tuần hành… Thực buộc phải nhượng Ngày 15/8/1947 chia thành quốc trên giáo người theo giáo, Pakixtan người theo giáo. Không thỏa trị, 1948 1950, Đảng Quốc tiếp lãnh nhân tranh giành thắng hoàn toàn. Ngày 26/1/1950, tuyên thành nước cộng hòa. nghĩa nước Cộng đánh bước ngoặt quan trọng lịch mạnh phong trào giải phóng trên giới. Trình đời, đích, trò, nghĩa những 3.5đ Ngày 8-1-1949, Đồng Tương Kinh (SEV) thành lập, Liên Lan, Tiệp Khắc, Anbani, Bungari, Hungari, Rumani thêm CHDC Đức, Mông Cuba Việt đích Tăng cường giữa nước XHCN. Thúc tiến kinh