Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

4. Read and write. (Đọc và viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 17:10

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

Đáp án:(1) are you (2) fine (3) like (4) I do (5) I don't

Chit: Hello, Doris. How (1) are you?

Doris: I'm (2) fine. Thank you. And you?

Chit: Fine, thanks. Do you (3) like skating?

Doris: Yes, (4) I do. Do you?

Chit: No, (5) I don't.

Tạm dịch:

Chit: Xin chào Doris. Bạn khỏe không?

Doris: Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Chit: Mình vẫn khỏe, cảm ơn bạn. Bạn có thích trượt pa-tanh không?

Doris: Vâng, mình có. Còn bạn có thích không?

Chit: Không, mình không thích.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 17:10

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm